Οι Λογικές Πύλες με απλά λόγια

Σειρά βίντεο όπου μελετάται η λειτουργία των λογικών πυλών.