Πείραμα Oersted

Αλληλεπίδραση ρευματοφόρου αγωγού με μαγνητική πυξίδα.

Ο αγωγός,, ο οποίος δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, τοποθετείται παράλληλα με την πυξίδα στη διέυθυνση βορρά – νότου.

Όταν ο αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα τότε η πυξίδα εκτρέπεται από τη διεύθυνση βορρά – νότου που ήταν προσανατολισμένη. Άρα ο ρευματοφόρος αγωγός δημιουργεί γύρω του μαγνητικό πεδίο, το οποίο ασκεί μαγνητική δύναμη στην πυξίδα.

Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών 2019 – 2020

Νέες Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής Γ Λυκείου 2019 -2020

odigies-fysiki-g-gel_1553171

Νέες Οδηγίες για τη διδασκαλία της Χημείας Γ Λυκείου 2019 – 2020

odigies-himeia-g-gel_155317

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Βιολογίας Γ Λυκείου 2019 – 2020

Οδηγίες Βιολογία Γ Λυκείου 2019_20

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Α και Β Λυκείου 2019-2020

Οδηγίες Φυσικές Επιστήμες A B Λυκειου

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου 2019 – 2020

Οδηγίες Φυσικες Επιστημές Γυμνασίου 2019-20

Επιλογή Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) 2019-2020

Οι σχολικές μονάδες, σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, θα πρέπει να επιλέξουν Υπεύθυνο Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) για το σχολικό έτος 2019 – 2020 σύμφωνα με την εγκύκλιο 155869/Δ2/19/09/2018 του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Εγκύκλιος 155869_Δ2 (19-09-2018)