Εικονικά πειράματα και προσομοιώσεις για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τα εικονικά πειράματα και οι προσομοιώσεις που προτείνονται έχουν επιλεγεί με κριτήριο να:

Αφορούν τη διδακτέα ύλη της Φυσικής Γυμνασίου ? Λυκείου

Να είναι απλά στον χειρισμό

Να δουλεύουν χωρίς πολλές απαιτήσεις σε υλικό και μόνο με τη χρήση ενός φυλλομετρητή

Έχουν δοκιμαστεί όλα στους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge, και λειτουργούν άψογα.

Ευθύγραμμη Ομαλή κίνηση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/omali.html

Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/omalaMetabalomeni.html

Ελεύθερη Πτώση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/freeFall/freeFall.html

Οριζόντια βολή

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/projectileMotion.html

Κυκλική κίνηση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/circular%CE%9Cotion.html

Συνισταμένη δύο δυνάμεων

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/sinistameni/sinistameni.html

2ος Νόμος του Νεύτωνα

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/secondLaw/secondLaw.html

3ος Νόμος του Νεύτωνα

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/thirdLaw/thirdLaw.html

Τριβή

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/trivi/trivi.html

Κεκλιμένο επίπεδο

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/keklimenoEpipedo/keklimenoEpipedo.html

Έργο δύναμης

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/ergo/ergo.html

Νόμος Coulomb

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/coulombLaw.html

Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/rezistors1.html

Παράλληλη Σύνδεση αντιστάσεων

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/rezistors2.html

Εναλλασσόμενο ρεύμα

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/ac.html

Ελαστική κρούση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/collisions.html

Πλαστική, ανελαστική, ελαστική κρούση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/plasticCollision.html

Απλή Αρμονική Ταλάντωση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/oscillation.html

Εξαναγκασμένη ταλάντωση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/forcedVibration.html

Σύνθεση Ταλαντώσεων

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/compositionOscillations.html

Ισορροπία ρευστού

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/pressure.html

Εξίσωση  Bernoulli

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/bernoulliEquation.html

Θεώρημα Torricelli

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/torricelli.html

Κύλιση Τροχού χωρίς ολίσθηση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/rigidBody.html

Ροπή δύναμης

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/torque3D.html

Θεμελιώδης Νόμος Στροφικής Κίνησης

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/rotationSecondLaw3D.html

Κύλιση Τροχού σε κεκλιμένο επίπεδο

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/rollingInclinePlane.html

Αρχή Διατήρησης Στροφορμής κατά την κρούση σφαίρας με ράβδο

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/collisionAndConservationOfAngularMomentum.html

Έργο δύναμης στην στροφική κίνηση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/work.html