Προβλεπόμενες Εργαστηριακές Ασκήσεις 2020 – 21

Οι εργαστηριακές ασκήσεις που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 21 είναι:

Προβλεπόμενες Εργαστηριακές Ασκήσεις Α Β Λυκείου 2020-21

Προβλεπόμενες Εργαστηριακές Ασκήσεις Γυμνασίου 2020-21

(από το ΕΚΦΕ Καβάλας)

Επιλογή Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) 2019-2020

Οι σχολικές μονάδες, σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, θα πρέπει να επιλέξουν Υπεύθυνο Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) για το σχολικό έτος 2019 – 2020 σύμφωνα με την εγκύκλιο 155869/Δ2/19/09/2018 του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Εγκύκλιος 155869_Δ2 (19-09-2018)